AYK

Ayk vom Eichwäldchen

* 10.11.2010

aus Betty vom Auenland  nach  Eikin vom Mühlenhof

ZB Nr. 55/11

B2, v/sg=v, 68cm, WG1 WF1

J64, spl sil, J73, spl, H181, H171, sil, G304/II.ÜF, Vbr, HN